Lagu GIATMARA 2009

Tempoh Latihan

Kursus yang ditawarkan :
1. Teknologi Sistem Komputer

Objrktif:

Selepas mengikuti program ini, para peserta boleh menjadi pekerja mahir dalam bidang ICT. Pelatih boleh memasang, menyelenggara, membaikpulih sistem dan rangkaian komputer. Peserta juga boleh menggunakan berbagai perisian serta membangunkan laman web dengan menggunakan peralatan dan teknologi terkini serta kemampuan untuk menjadi usahawan ICT.

Tempoh Latihan seperti berikut:-

1.Tempoh Latihan D-041-2
: Pembantu Juruteknik Sistem komputer
: 06 Bulan Latihan di GIATMARA
: 03 Bulan Latihan Industri


2.Tempoh Latihan D-041-3
: Juruteknik Sistem komputer
: 12 Bulan Latihan di GIATMARA
: 03 Bulan Latihan Industri

# Sebarang perubahan mengikut perkembangan semasa.

Lagu MARA

Lagu Warisan "Anak Kecil Main Api"

Aktiviti Pembelajaran & Pengajaran Di Makmal IT

Pelajar Pembantu Juruteknik Sistem Komputer "TSK15" - Sessi 2/2009

Aktiviti Latihan Pelajar

Pelajar Juruteknik Sistem Komputer Sessi 2/2008-2009

Pelajar Pembantu Juruteknik Sistem Komputer sessi 1/2009

TEKNOLOGI SISTEM KOMPUTER(TSK15) 1/2010